Ontwikkelingsgerichte spelbegeleiding op maat

 

Kinderen en spelen horen bij elkaar. Bij iedere leeftijd hoort een spelontwikkelingsfase die de totale ontwikkeling van een kind ondersteunt.

 

Spel en ontwikkeling

In en door het spel leren kinderen informatie van hun zintuigen goed te verwerken en gebruiken. Ook leren zij zich beter en langer te concentreren en wordt de spraak- en taalontwikkeling gestimuleerd en geactiveerd. Verder leren  zij welke sociale regels er zijn en hoe deze worden toegepast. Ook kunnen kinderen in het spel hun emoties goed verwerken en een plaats geven.

 

Spelbegeleiding

Spelen is dan ook de meest natuurlijke manier voor/door kinderen om hun ontwikkeling te stimuleren en/of te ondersteunen. De ontwikkelingsgerichte spelbegeleiding van Doorspelen kan daarin een belangrijke rol spelen. De spelvormen bij de begeleiding van Doorspelen zijn, afhankelijk van de doelstelling, verschillend: sensopatisch spel, contructiespel, verbeeldend spel/fantasiespel, regelspel of samenspel.

 

Plan op maat

Doorspelen maakt voor ieder kind, in nauw overleg met ouders en school, een plan op maat.

 

Met wie mag je spelen?

 

Ik ben Tiny Meevissen van Doorspelen.

Na ruim 28 jaar als logopedist en 15 jaar als speltherapeut in een eigen praktijk werkzaam te zijn geweest, merkte ik dat de hulpvraag van de kinderen, hun ouders en de school aan het verschuiven was. Steeds vaker bleek de overdracht naar externe begeleiding moeizaam te verlopen. Op locatie werken – in de klas en/of op school –is een prima oplossing!

 

Bij Doorspelen wordt het kind in de klas extra ondersteund, zodat de vaardigheden meteen kunnen worden toegepast. Hierdoor is het ook beter mogelijk om direct in te spelen op belangrijke of spannende gebeurtenissen. De ondersteuning voelt hierdoor voor het kind en zijn omgeving heel natuurlijk aan.

 

Dit alles gebeurt uiteraard in overleg met de leerkracht, zodat de begeleiding als ondersteund wordt ervaren en niet als stoorzender.

 

Hoeveel kost het?

 

Het tarief voor de ontwikkelingsgerichte spelbegeleiding bij Doorspelen is 60 euro per uur. Dit is inclusief btw.

 

Eerste gesprek: kosteloos

Het eerste gesprek is kosteloos. Dan kan worden vastgesteld of de aanpak van Doorspelen geschikt is voor de hulpvraag van het betreffende kind. Daarnaast wordt besproken of  kind, ouders en leerkracht vertrouwen hebben in samenwerking met Doorspelen.

 

Vergoeding

Het is voor scholen mogelijk om de kosten voor deze ontwikkelingsgerichte spelbegeleiding vergoed te krijgen via het indienen van een groeidocument voor het betreffende kind.

 

tel: 06 21 81 4446

mail: tiny@doorspelen.com

website designed and built by pixel pakhuys